המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " כ ח " ט 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 ט צום ' באב ל ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " ח כ " ט 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 רה ערב " ש א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " ח כ " ט ל ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 גדליה צום א מועדי ' אלול סמס תחילת סמס ' א ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ט 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 ב מועדי ' סמס ' אלול ב מועדי ' סמס אלול ב מועדי ' סמס ' אלול ב מועדי ' סמס אלול מרתון ירושלים א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " כ ט ' כ " א כ " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ל ט ' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " ח כ " ט 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 חופשת חנוכה י צום ' בטבת א ' ב ' ג ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " ח כ " ט ל ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 יום השלמה סוף סמס ' א ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " כ ח " ט ל ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 תחילת סמס ' ב ' ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' א סמס ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " א כ " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ט 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' סמס ' א ' תענית אסתר פורים שושן פורים ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' א סמס ' ב מועדי ' סמס ' א ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " כ ח " ט 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ב מועדי ' א סמס ' ב מועדי ' א סמס ' יום השואה ל ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " ח כ " ט 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 יום ערב הזיכרון יום הזיכרון יום העצמאות גשר ל " ג בעומר יום ירושלים א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " ח כ " ל ט ' 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 יום השלמה סוף סמס ' ב ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ט 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 י צום " ז בתמוז א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " א כ " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ל ט ' 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ב מועדי ' סמס ' ב ' ט צום ' באב תמוז יוני - יולי תשפ " ב אב יולי - אוגוסט תשפ " ב חשון אוק -' נוב ' תשפ " ב א מועדי ' א סמסטר ' א אדר ' פברו -' מרץ תשפ " ב א מועדי ' א סמסטר ' א מועדי ' א סמסטר ' קיץ חופשת קיץ חופשת ב מועדי ' ב סמסטר ' אב יולי - אוגוסט תשפ " א תשרי ספט -' ' אוק ' תשפ " ב אב - אלול אוג - ' ספט ' תשפ " א א מועדי ' ב סמסטר ' ב מועדי ' ב סמסטר ' ב אדר ' מרץ - אפריל תשפ " ב ניסן - אייר מאי תשפ " ב אב יולי - אוגוסט תשפ " א תשרי ספט -' ' אוק ' תשפ " ב חשון אוק -' נוב ' תשפ " ב אב - אלול אוג - ' ספט ' תשפ " א ב מועדי ' ב סמסטר ' השנה ראש הכיפורים יום א מועדי ' סמסטר אלול כסלו נוב -' דצמ ' תשפ " ב טבת דצמ -' ינואר תשפ " ב שבט ינואר - פברו ' תשפ " ב כסלו נוב -' דצמ ' תשפ " ב שבט ינואר - פברו ' תשפ " ב טבת דצמ -' ינואר תשפ " ב חנוכה חופשת ניסן אפריל תשפ " ב סיוון מאי - יוני תשפ " ב סיוון מאי - יוני תשפ " ב שבועות א מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמסטר ' פסח חופשת ניסן - אייר מאי תשפ " ב א מועדי ' אלול סמסטר א מועדי ' א סמסטר ' א מועדי ' א סמסטר ' סוכות חופשת א אדר ' פברו -' מרץ תשפ " ב תמוז יוני - יולי תשפ " ב ב אדר ' מרץ - אפריל תשפ " ב ב מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמס ' אב יולי - אוגוסט תשפ " ב ניסן אפריל תשפ " ב מועדים בהם מתקיימים רק במכון לב לימודי קודש עד 13:00 ואין לימודים אקדמים ולימודי קודש בכל המכונים מועדי ב - ' בהם מתקיימים לימודים אקדמיים מקראה חופשות - חגים לימודי קודש בסמסטר אלול בלבד לימודים אקדמיים סמס ' א / ' ב ' בחינות - בהם לא מתקיימים לימודים אקדמיים וקודש חופשת קיץ / סמסטר אלול שימו לב ! בנוסף ללוח זה קיים קובץ ' - לו " ז אקדמי עם הערות ' שנמצא באתר לב - NET לעיונכם והינו חלק בלתי נפרד מהלו " ז האקדמי . בס " ד ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " כ ח " ט 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 ט צום ' באב ל ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " ח כ " ט 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 רה ערב " ש א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " ח כ " ט ל ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 גדליה צום א מועדי ' אלול סמס תחילת סמס ' א ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ט 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 ב מועדי ' סמס ' אלול ב מועדי ' סמס אלול ב מועדי ' סמס ' אלול ב מועדי ' סמס אלול מרתון ירושלים א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " כ ט ' כ " א כ " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ל ט ' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " ח כ " ט 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 חופשת חנוכה י צום ' בטבת א ' ב ' ג ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " ח כ " ט ל ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 יום השלמה סוף סמס ' א ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " כ ח " ט ל ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 תחילת סמס ' ב ' ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' א סמס ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " א כ " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ט 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' סמס ' א ' תענית אסתר פורים שושן פורים ב מועדי ' סמס ' א ' ב מועדי ' א סמס ' ב מועדי ' סמס ' א ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " כ ח " ט 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ב מועדי ' א סמס ' ב מועדי ' א סמס ' יום השואה ל ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " א י " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " ט כ ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " ח כ " ט 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 יום ערב הזיכרון יום הזיכרון יום העצמאות גשר ל " ג בעומר יום ירושלים א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " ח י " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " כ ה " ו כ " ז כ " ח כ " ל ט ' 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 יום השלמה סוף סמס ' ב ' א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " כ א " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ט 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 י צום " ז בתמוז א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז ' ח ' ט ' י ' י " י א " ב י " ג י " ד ט " ו ט " ז י " ז י " י ח " כ ט ' כ " א כ " ב כ " ג כ " ד כ " ה כ " ו כ " ז כ " כ ח " ל ט ' 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ב מועדי ' סמס ' ב ' ט צום ' באב תמוז יוני - יולי תשפ " ב אב יולי - אוגוסט תשפ " ב חשון אוק -' נוב ' תשפ " ב א מועדי ' א סמסטר ' א אדר ' פברו -' מרץ תשפ " ב א מועדי ' א סמסטר ' א מועדי ' א סמסטר ' קיץ חופשת קיץ חופשת ב מועדי ' ב סמסטר ' אב יולי - אוגוסט תשפ " א תשרי ספט -' ' אוק ' תשפ " ב אב - אלול אוג - ' ספט ' תשפ " א א מועדי ' ב סמסטר ' ב מועדי ' ב סמסטר ' ב אדר ' מרץ - אפריל תשפ " ב ניסן - אייר מאי תשפ " ב אב יולי - אוגוסט תשפ " א תשרי ספט -' ' אוק ' תשפ " ב חשון אוק -' נוב ' תשפ " ב אב - אלול אוג - ' ספט ' תשפ " א ב מועדי ' ב סמסטר ' השנה ראש הכיפורים יום א מועדי ' סמסטר אלול כסלו נוב -' דצמ ' תשפ " ב טבת דצמ -' ינואר תשפ " ב שבט ינואר - פברו ' תשפ " ב כסלו נוב -' דצמ ' תשפ " ב שבט ינואר - פברו ' תשפ " ב טבת דצמ -' ינואר תשפ " ב חנוכה חופשת ניסן אפריל תשפ " ב סיוון מאי - יוני תשפ " ב סיוון מאי - יוני תשפ " ב שבועות א מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמסטר ' פסח חופשת ניסן - אייר מאי תשפ " ב א מועדי ' אלול סמסטר א מועדי ' א סמסטר ' א מועדי ' א סמסטר ' סוכות חופשת א אדר ' פברו -' מרץ תשפ " ב תמוז יוני - יולי תשפ " ב ב אדר ' מרץ - אפריל תשפ " ב ב מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמסטר ' א מועדי ' ב סמס ' אב יולי - אוגוסט תשפ " ב ניסן אפריל תשפ " ב מועדים בהם מתקיימים רק במכון לב לימודי קודש עד 13:00 ואין לימודים אקדמים ולימודי קודש בכל המכונים לימודי קודש בסמסטר אלול בלבד חופשת קיץ / סמסטר אלול שימו לב ! בנוסף ללוח זה קיים קובץ ' - לו " ז אקדמי עם הערות ' שנמצא באתר לב - NET לעיונכם והינו חלק בלתי נפרד מהלו " ז האקדמי . ע הוכן " זיו בן ריקי י בתאריך 01/02/21 בתאריך עודכן 17/02/21 אקדמי מנהל - הרקטור לשכת ט . ל . ח בס"ד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=