המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

8 קמפוס לוסטיג המרכז האקדמי לב לשירותך קמפוס לב משרד ראשי בניין ישראל, 4 קומה 02-6751129 רכזת גב' מזל בן זקן 02-6751068 פקס mazal @ jct . ac . il דוא"ל בתיאום עם גב' מזל בן זקן קבלת קהל: 02-6751007 ראש מנהל סטודנטים וסמנכ"ל מר אלי שלמן המרכז האקדמי לב לשירותך, אנשי הקשר שיסיי עו לך במשך שנות לימודיך המרכז האקדמי לב אגף מינהל הסטודנטים ראש מינהל הסטודנטים וסמנכ"ל: מר אלי שלמן מנהל הסטודנטים מלווה את הסטודנט מיום התעניינותו בלימודים במרכז האקדמי לב ועד לסיום לימודיו. הצוות עומד לשירות ה מועמד והסטודנט במס ירת מידע מדויק, אמין ומקצועי, באדיבות ובסבלנות. הצוות שוקד על מתן שירות נעים, ענייני ואיכותי ועל שיפור מתמיד, תוך קבלת משוב מהסטודנטים. הצוות משתדל ליצור יחסי אמון ותקשורת בונה. 02-6547214 ראש קמפוס טל גב' אתי שטרן 0 שלוחה 02-6547222 עוזרת ראש קמפוס טל גב' יעל זדה 02-6527262 פקס yaelzada @ jct . ac . il דוא"ל בתיאום מראש קבלת קהל: קמפוס טל תכנית מח"ר טל - תבונה 02-6547205 מנהלת מח"ר טל - תבונה הר' מרים וינברג 02-6547219 מזכירה 02-6547206 פקס tvun a @ jct . ac . il דוא"ל 15:00 - 12:00 ' ימים א'-ד קבלת קהל: בתיאום מראש ראש קמפוס לוסטיג הרב צבי שרייבר z s @ jct . ac . il דוא"ל 03-6307100 טלפון 03-7394019 פקס 11:00 - 14:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: בתיאום עם המזכירה 0 שלוחה 03-6307111 מזכירה 03-7394019 פקס shroitma @ jct . ac . il דוא"ל 11:00 - 14:00 ' ימים א'-ה קבלת קהל: על מנת לשמור על בריאותכם, השירותים בזמן הקורונה ניתנים ככלל - בטלפון, במייל ובאתר לב-נט.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=