המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

62 מעונות לסדנא .במקרה של עזיבת התלמיד את המעונות, תשלום המעונות לא יוחזר לאחר תחילת ₪ 1,950 - עלות מעונות לסדנא כ הסדנא. הפסקת לימודים סטודנט מכינה אשר החליט לעזוב את לימודיו או שהופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא, ישלם עבור הלימודים עד סוף החודש בו הפסיק את הלימוד. המלגה שהסטודנט מקבל ניתנת בהנחה שהוא לומד שנה מלאה. אי לכך, סטודנט שעזב באמצע השנה יזוכה במלגה באופן יחסי למשך לימודיו במכינה. הפסקת לימודים תעודכן אך ורק לאחר מילוי "טופס הפסקת לימודים", והחתמת כל בעלי התפקיד הרשומים בטופס הנ"ל. הודעות לסטודנטים של המכינה הודעות כלליות והודעות בנושאי גבייה ותשלומים יפורסמו בלוח המודעות של המכינה, ליד מזכירות המכינה. . חובה לקרוא הודעות אלה ולפעול לפי ההנחיות. SMS במקרה הצורך יישלחו הודעות הודעות אישיות יישלחו לדוא"ל של הסטודנט. לכן, קיימת חשיבות רבה לכך שהכתובת למשלוח דואר ומספר הטלפון הסלולארי יהיו מעודכנים. על הסטודנט להודיע מידית במייל למזכירות המכינה על כל שינוי בפרטיו האישיים, בכתובת ובמספר הטלפון הסלולארי. מלגות לסטודנטים במכינה הקדם אקדמית ועדה מטעם משרד החינוך ומשרד הביטחון מחליטה, על בסיס הנתונים הסוציו- אקונומיים המופיעים בטופס ההרשמה של סטודנט המכינה, על גובה השתתפות בסיוע בשכ"ל ומלגת קיום חודשית, מלגה זו ניתנת על בסיס קריטריונים שמקובלים בכל המכינות בארץ. המענקים ניתנים מקרן מיוחדת (אינה ע"ח הפיקדון האישי של חיילים משוחררים). משכ"ל, יכול לשלם את שכ"ל מקרן הפיקדון האישי של החייל המשוחרר 100% סטודנט שאינו זכאי לפטור של באמצעות טופס הפנייה של המרכז האקדמי לב אל הבנק, אותו ניתן לבקש במדור חשבונות סטודנטים. גובה שכ"ל במכינה הקדם אקדמית ייקבע סמוך למועד פתיחת שנת הלימודים. חשוב מאד! הוועדה לא תדון בבקשתו של סטודנט אשר לא הגיש את כל הטפסים הנדרשים. מלגות קיום (לחיילים משוחררים) מלגות קיום חודשיות יינתנו לזכאים ממשרד הביטחון ע"פ החלטת ועדת המלגות. התשלום יהיה רטרואקטיבי מתחילת פתיחת המכינה. תשלום המלגה יועבר ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט ועל כן אין לשנות את מספר חשבון הבנק מרגע שהסטודנט נרשם למכינה ומסר את טופס "אישור פרטי חשבון בנק". תשלום המלגה יבוטל לסטודנט שלא ימלא את חובותיו הלימודיות והמשמעתיות. באחריות הסטודנט לעדכן על כל שינוי שיחול בנתונים הסוציו אקונומיים, היות ויש לכך השלכה על הזכאות לקבלת מימון שכר הלימוד ומלגות קיום. ועדת המלגות מתכנסת בתחילת שנת הלימודים והחלטותיה יימסרו דרך מזכירות המכינה בהקדם האפשרי. מכינה קדם אקדמית

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=