המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

59 שכר לימוד ותשלומים נוספים מעונות המרכז האקדמי לב מציע מעונות ושירותים שונים לרווחת הסטודנטים. ההנהלה משקיעה מאמצים מרובים במעונות אלו כדי לאפשר לסטודנטים שהייה במסגרת של אווירה תורנית. כיאה למוסד תורני חינוכי כל דייר במעונות מתחייב להתנהג בצורה נאותה כמפורט בתקנון המעונות שעל כל דייר לחתום בזמן הרשמתו למעונות. לפרטים יותר מפורטים על המעונות בקמפוסים השונים יש לעיין בפרק זה מופיעות הנחיות כלליות לגבי נוהלי המעונות. מעונות > www . jct . ac . il בנספחים בסוף החוברת ובאתר האינטרנט של המרכז האקדמי לב סוגי המעונות מעונות לנשואים קמפוס לב  מעונות לרווקות קמפוס טל  מעונות לרווקים קמפוס לב  מבנה המעונות, זכאות למעונות, זמני רישום, תעריפים ופרטים נוספים מופיעים באתר המרכז האקדמי לב מעונות > http :// www . jct . ac . il הביקוש למעונות רב, ומספר המקומות מוגבל לכן לא נוכל לענות בחיוב לכל בקשה. ככל שהסטודנט שמתקבל ללימודים יקדים להירשם ויסדיר את התשלומים, כך יגדלו סיכוייו לקבלת מקום במעונות. ההרשמה למעונות מקבלת תוקף, אך ורק עם קבלת אישור מהמרכז האקדמי לב על קבלה למעונות. השיבוץ הסופי נקבע ומאושר רק לאחר שהסטודנט/ית יממש את הקבלה כנדרש. בנוסף לדמי ₪ 300 סטודנט אשר יירשם למעונות לאחר המועד האחרון לרישום, ישלם דמי רישום מאוחרים בסך המעונות הרגילים. לידיעתך! החדר שהסטודנט מקבל הינו רכוש המרכז האקדמי לב והוא מותר לשימוש רק למשלם שכר דירה בלבד. כל שינוי בשימוש החדר מחייב אישור מהנהלת המעונות.. סטודנטים בתכנית המשולבת תכנית משולבת כללית כל סטודנט עולה חדש או תייר שלא קיבל פטור מלימודי עברית חייב להיכלל כסטודנט במסגרת התכנית המשולבת במהלך שנתו הראשונה במרכז האקדמי לב. תכנית זו הינה בתשלום נוסף מעבר לתשלומים החלים עליו ככל סטודנט, שבמהלכה, הסטודנט יקבל שירותים ייחודיים שיסייעו לו להיקלט טוב יותר ויגבירו את סיכויי הצלחתו בלימודים. חלק משירותים אלו יינתנו בתמורה לתשלום נוסף. ש"ח 600 אולפן קיץ: ש"ח לשנה. 2,000 תוספת תשלום של קורסי עזר אקדמיים בעברית (אולפן): לידיעתך, ייתכנו שינויים בגובה התשלומים. הסטודנטים יוכלו להצטרף לפעילויות המתקיימות בתכנית משולבת "מסע" תמורת השתתפות בעלויות הפעילות. כללי עזיבה:סטודנט שיעזוב את התכנית יחויב ע"פ כללי עזיבה של המרכז האקדמי לב. תכנית משולבת – "מסע" 80% תכנית המיועדת לסטודנטים המגיעים ישירות מחו"ל למרכז האקדמי לב וזכאים למלגת מסע. התכנית כוללת: מהקורסים האקדמיים של שנה א', לימודי קודש, סמסטר אחד לימודי אנגלית, מעונות, אולפן בעברית, תגבורים ושיעורי עזר, פעילויות חברתיות, ליווי מנהלתי ואקדמי. מחיר התכנית לא כולל שירותים נוספים על פי בחירה כגון: חדר כושר, הדפסות, חדר אוכל, מעונות קיץ, ביטוח רפואי וכו'. . (במידה וסטודנט "מסע" ייהנה רק מחלק מהתכנית, $ 12,500 עלות מוערכת לסטודנט בתכנית מסע בשנה"ל תשפ"א כ- החיוב יהיה בהתאם). החיוב הסופי יקבע עפ"י התוכנית האקדמית הסופית שתאושר לסטודנט, ועפ"י גובה שכ"ל הסופי שיקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה. " . התכנית מיועדת לסטודנטים תיירים מחו"ל PREPALEV ניתנת אפשרות לסטודנט מחו"ל, להשתלב בתכנית "מסע - .$ 11,900 - אשר משתלבים בתכנית הכנה לקראת לימודי תואר ראשון. עלות התכנית לשנת תשע"ט כ משתתפים מינימום. 5 מחיר התכנית מותנה ב-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=