המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

46 בסיס לחיוב שנתי (ראה טבלה להלן) חוג תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב הנדסת אלקטרוניקה 155 155 155 155 הנדסת תעשייה וניהול 155 155 155 155 הנדסת תוכנה-התמחות מדע הנתונים וסייבר 157 157 157 157 מדעי המחשב 120 120 120 120 ביו-אינפורמטיקה 130 130 130 130 הנדסת אלקטרו-אופטיקה 155 155 155 155 חשבונאות ומערכות מידע 130 130 154.5 שנים) 3.5 כולל שנה"ש ( 155 שנים) 3.5 כולל שנה"ש ( מנהל עסקים תואר ראשון 130 130 130 130 סיעוד – תואר ראשון 160 160 160 160 )MBA( מנהל עסקים תואר שני 53 ........ ........ ........ MSN סיעוד תואר שני התמחות גריאטריה 61 60 60 60 MSN סיעוד תואר שני התמחות טיפול תומך ........ 60.5 60.5 60.5 MSN סיעוד תואר שני התמחות החולה המורכב ........ ........ ........ 52 ביואינפורמטיקה- תכנית ללימודי רוקחות ........ ........ ........ (שנתיים) 100 MSc פיסיקה תואר שני 36 36 36 36 MSc כריית מידע תואר שני ........ 36 36 36 1 . בחוגים בהם קיים הפרש של מספר נ"ז לתואר לפי שנת תחילת הלימודים. ההפרש נובע משינוי של מספר נ"ז בתכנית הלימודים לתואר מול המל"ג. 2 . סטודנטיות שלומדות סיעוד בכיתה בשערי צדק מחויבות בתשלום שכר לימוד כמו כל הסטודנטים בחוג לסיעוד. 3 . חישוב נ"ז יחושב על פי אשכול הלימודים בו ילמד הסטודנט. שים לב, סטודנט אשר נרשם לקורס ולא נבחן או נבחן ולא נכח בקורס ישלם תשלום מלא בגין הקורס. תכנית לימודים בימים מרוכזים סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים בימים מרוכזים, יחויבו בחיוב שנתי על פי התכנית המוצעת להם, כאשר החישוב לפי נ"ז שנלמדו בפועל ייעשה רק בסוף שנת הלימודים. רישום לתכנית הלימודים על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה. רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים. הרישום מתבצע דרך אתר לב-נט בלבד. חישוב גובה שכר לימוד לתואר שני . שכ"ל עבור לימודי ההשלמה 1 מגובה 4.8% בקורסים אשר התקיימו במסגרת לימודי ההשלמה לתואר שני עלות שעה סמסטריאלית אחת הינה  שכ"ל המלא. החיוב הכספי עבור קורסי השלמה לקראת לימודי תואר שני, אשר נלמדו והתקיימו במסגרת התואר הראשון, יהיה  בהתאם למס' נ"ז שהסטודנט יירשם אליהם. שכ"ל עבור לימודים בקורסי אנגלית לרמת פטור אוניברסיטאי אינו נכלל בשכ"ל עבור קורסי השלמה או התואר  משכ"ל המלא. 15% השני. התשלום עבור הקורס הינו נפרד משכר הלימוד ועלותו פטורים וזיכויים: לא יחויבו בתשלום שכ"ל ללימודי ההשלמה.  אגודת ₪ 200 ,₪ 120 , דמי רווחה – ₪ 360 – (פירוט: שמירה ₪ 680 : עלות תשלומים נלווים בגין לימודי ההשלמה  אגודת סטודנטיות - קמפוס טל). ₪ 140 הסטודנטים - קמפוס לב, שכר לימוד ותשלומים נוספים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=