המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

30 מידע כללי - אקדמי לסטודנט החדש פורטל תמיכה תקשוב למחלקת תקשוב יש פורטל תמיכה הכולל בתוכו מדריכים מפורטים לכל מערכות המחשוב בקמפוס, תוכנות חינם להורדה, טיפים, תשובות לשאלות נפוצות ועוד. https://it-support.jct.ac.il : כתובת הפורטל מכונות צילום, סריקה, והדפסה כחלק ממגמה ירוקה והצורך להימנע משימוש מיותר בנייר, צוות מערך המחשוב הציב ברחבי הקמפוס מכונות משולבות לסריקה, צילום והדפסה. ניתן לסרוק ולצלם מסמכים שונים ולהעבירם ישירות לדואר אלקטרוני. > ההפעלה באמצעות כרטיס או שם משתמש הרגיל במחשבים. את הכרטיס/ משתמש ניתן לטעון דרך אתר לב נט הזמנת הדפסות. > חשבונות וכספים ההדפסה אינה אוטומטית ומתבצעת רק במידה והסטודנט מעוניין להדפיס את המסמך שסרק או צילם. קבלת ההדפסות תעשה רק אם מעבירים את כרטיס הסטודנט במקום המתאים במכונה. כמו כן ניתן להדפיס דו צדדית של המסמך. בקומת הקרקע בבניין המעונות ע"ש גליקמן נמצאת לשירותכם מכונת צילום והדפסה. במכונות המשולבות ניתן להדפיס גם חוברות של חומרי לימוד שונים ולהדק את החוברות במהדקים תעשייתיים שנמצאים במרכזי ההדפסה. הערה: ברחבי הקמפוס נמצאות גם מכונות צילום שמתופעלות ע"י אגודת הסטודנטים. עבודת סטודנטים במרכז האקדמי לב קיים מערך גדול ומבוסס של "עבודות סטודנטים" אשר מקיף מספר תחומים כגון: שמירה, בדיקת תרגילים, שיעורי עזר, ארגון, הפקת ימים פתוחים וכנסים, אבות בית במעונות, טלמרקטינג, עבודות משרדיות, student-work.jct.ac.il מאגר העבודות לסטודנטים מופיע באתר: שמירה של מעבדות, אחראי ספריה ועוד. תעריפי שכר סטודנט ברוטו לשעה (ללא ותק צבאי). על חלק מהעבודות משולם שכר ₪ 31.69 נכון לשנת תשפ"א התעריף הבסיסי הינו דק'). 45 (ל- ₪ 60 - ) סטודנטים 5 ש"ח , תרגול קבוצתי (מעל 50 - גבוה יותר, כגון: שיעורי עזר המרכז האקדמי לב רואה חשיבות רבה בשילוב סטודנטים בעבודות השוטפות ולא בהעסקת עובדי חברת כוח אדם, מתוך הבנה שדרך עבודות הסטודנטים ניתנת לסטודנט תחושת שותפות בעשייה וכן סיוע כלכלי מכובד. לבירור ולקבלת מידע על מגוון העבודות ויצירת קשר, ניתן לפנות לרכזת עבודות סטודנטים וכן גם למזכירות כל המחלקות והחוגים האקדמיים. רישום למאגר עבודות סטודנטים בטרם תחילת העבודה הסטודנטים ירשמו למאגר "הסטודנטים העובדים" באמצעות אתר וטופס פרטי בנק. 101 . יש לצרף טופ ס student-work.jct.ac.il רק לאחר רישום במאגר ומילוי הטפסים הנדרשים יכול הסטודנט להתחיל לעבוד בתפקיד שהוגדר לו. אופן העברת הדיווח: בחודש לפי 21 לא יאוחר מ- ,student-work.jct.ac.il הסטודנטים ידווחו את שעות עבודתם למעסיקם באתר לאחר אישור המנהל, הדיווח מועבר ישירות לרכזת עבודות סטודנטים לביצוע הלוח הלועזי, עבור החודש החולף. התשלום. - רכזת עבודות סטודנטים רוזי לוי 02-6751162 : טלפון student @ jct . ac . il דוא"ל: קבלת קהל: . 13:00-15:00 :' ב',ד 10:00-12:00 :' א',ה בקמפוס לב: או בתיאום 17:00-16:00 או 14:00-13:00 , קבלת קהל בימים א'- ד' בין השעות בקמפוס לוסטיג: ברוך שרויטמן מראש

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=