המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

23 מידע בסיסי לסטודנט החדש לתואר ראשון הבהרות לגבי תשלומי קורסי קדם/אלול: , סטודנט שיבטל את הרשמתו לקורס קדם/אלול (חובה או מומלץ), יקבל 01.08.2021 , עד כ"ג באב תשפ"א • החזר תשלום בגין אי השתתפותו בקורס. יח"ל ובמתמטיקה ומתמטיקה למנהל 4 יח"ל או ב- 3 סטודנט שיבטל את הרשמתו לקורסי הכנה ב- • , לא יקבל החזר כספי על אי השתתפותו בקורס. לאחר מועד תחילת הקורס עסקים, • על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול. תחילת "סמסטר אלול". לפני למדור מידע ורישום בכתב כל ביטול רישום לקורס קדם/ אלול ייעשה • תחילת סמסטר אלול לא תטופל. לאחר • הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע קורסי קדם, ללא נ"ז, שלא מתקיימים ב"סמסטר אלול" ונלמדים במהלך שנת הלימודים ייגבו בהרשאה • לחיוב חשבון בהתאם לפריסת התשלומים השוטפים בגין שכר הלימוד האקדמי. סטודנט שנמצא כי רשום לקורס קדם במערכת הלימודים, ללא ששילם בגין הקורס בסמסטר אלול, החיוב • יעודכן והתשלום יעודכן וייגבה בהוראת קבע. סטאטוס "על תנאי" באחריות הסטודנט סטודנט שמתקבל בסטאטוס "על תנאי", בסוף סמ' א' ו/או ב' תיבדק עמידתו בתנאי שנקבע לו, . סטודנט בסטאטוס "על תנאי" אינו זכאי להגיש את האישורים והמסמכים הנדרשים עד למועד שבו מסתיים התנאי למלגות פנימיות של המרכז האקדמי לב.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=