המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

22 מידע בסיסי לסטודנט החדש לתואר ראשון מידע בסיסי לסטודנט החדש לתואר ראשון מימוש הקבלה : תשלום והעלאת הוראת קבע באתר התשלומים כל סטודנט חדש נדרש לממש את קבלתו על ידי .₪ 2,200 . תשלום מקדמת שכר לימוד בסך 1 . מסירת הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) חתומה ע"י הבנק. 2 . תשלום עבור קורסי קדם/אלול (למי שחייב). 3 למעוניין לגור במעונות, תשלום מקדמת מעונות הינו תנאי הכרחי לשיבוץ הסופי במעונות, בנוסף למימוש הקבלה הנ"ל. שים לב! סטודנט שלא יסדיר את תשלום מקדמת שכר הלימוד ויגיש טופס הוראת קבע ייחשב כמי שלא מימש את קבלתו ללימודים והוא לא יורשה להשתתף בקורסי קדם/אלול, להכין מערכת ולהיבחן, לא תותר כניסתו למעונות ועוד. על כל סטודנט לדאוג להעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) חתום על ידי הבנק שלו עד לתחילת שנת הלימודים, גם אם הוא משלם את מלוא שכ"ל מראש וגם אם הוא מקבל מימון שכ"ל מגורם אחר. 100% טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע מופיע באתר האינטרנט בכתובת: w ww . jct . ac . il / rishum / horatkeva . pdf יום הערכות בתחילת "סמסטר אלול" מתקיים בכל קמפוס יום הערכות, יום זה מיועד לקליטת הסטודנט החדש. יינתנו בו הרצאות פתיחה בנושאים שונים, יחולק כרטיס סטודנט לכל מי שמימש קבלה וכן יינתן שיבוץ במעונות ועוד. ההשתתפות ביום זה הינה חובה לכל סטודנט חדש לצורך תהליך קליטה מוצלח. "סמסטר קדם/אלול" קורסי קדם והכנה לקראת הלימודים האקדמיים בתקופת הקיץ מתקיימים קורסי קדם והכנה במסגרת היחידה ללימודי קדם. פריסת הקורסים בהתאם לחוגי הלימוד מופיעים בעמודים הבאים. מטרת קורסים אלו: • להכין את הסטודנט כראוי ללימודים אקדמיים ולהביא את כל הסטודנטים לרמה לימודית אחידה ככל הניתן. • לאפשר הן לסטודנט והן למרכז האקדמי לב לבחון את היכולת ו/או את המוכנות של הסטודנט בחוג שאליו נרשם. במכתב הקבלה מצויינים שמות הקורס/ים בהם הסטודנט חייב להשתתף ולקבל ציון עובר. הודעה מפורטת לגבי יום ההערכות ותאריך תחילת קורסי אלול תישלח לכל סטודנט, כמו כן התאריך יפורסם באתר המרכז האקדמי לב. בסוף כל קורס קדם/אלול יתקיים מבחן סיכום. מועדי המבחנים יתפרסמו יחד עם הלו"ז האקדמי. רק סטודנט אשר נרשם ושילם עבור הקורס יוכל לגשת למבחן. על כל סטודנט לעבור את מבחן הסיכום בכל קורס בהצלחה. סטודנט אשר נכשל בקורס אלול במתמטיקה ו/או בפיסיקה (מועד א' ומועד ב') יידרש להשתתף בתרגול קבוצתי החל מתחילת סמסטר א' כדי להבטיח בסיס טוב בלימודי היסוד ולמנוע את נשירתו בהמשך הלימודים. בתום תקופת התרגול הקבוצתי יתקיים מבחן נוסף (מועד ג') בתקווה שכולם יעברו ויצליחו בהמשך הלימודים. במקרה וסטודנט ייכשל גם במועד ג' יופסקו לימודיו במרכז האקדמי לב. פטור מקורסי קדם במתמטיקה לסיעוד או במתמטיקה למהנדסים יינתן לפי כללי הזכאות לבעלי נתונים גבוהים ביותר. פרטים במידע ורישום.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=