המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

21 פקולטה חוג ראש חוג קמפוס/תכנית מזכירות החוג טלפון/ פקס/ דוא"ל הפקולטה למדעי החיים והבריאות פרופ' פרידה גנץ דיקן סיעוד B.S.N. ד"ר אהובה ספיץ ראש החוג טל אסתר וורמסר גב' 02-6547224 ' טל 02-6547239 פקס nursing @ jct . ac . il ד"ר חיה רז מבח"ר גב' בתיה גולדברג 03-5726101 willman @ jct . ac . il גב' תמי גלט ראש בי"ס לסיעוד שערי צדק גב' דנה אלמוג 02-6666693 ' טל 02-6555281 פקס school @ szms . org . il מר נתנאל פוקסברומר רכז החוג לב גב' ויקי עמוסי 02-6751156 ' טל 02-6547239 פקס viki @ jct . ac . il תואר שני M.S.N סיעוד ד"ר ענת רומם טל גב' אורלי אדמן 02-6547262 adma n @ jct . ac . il ביו- אינפורמטיקה B.Sc . ד"ר אברהם סמסון, ראש החוג ד"ר שרה גנוט רכזת החוג טל גב' פריבה ניומן 02-6547244 ' טל 02-6547246 פקס newman @ jct . ac . il פקולטה חוג ראש חוג קמפוס/תכנית מזכירות החוג טלפון/ פקס/ דוא"ל המחלקות ללימודי יסוד מתמטיקה פרופ' יעקב איטין, ראש המחלקה לב טל לוסטיג , מח"ר טל-תבונה מבח"ר גב' מיכל ניימן 02-6751259 ' טל 02-6751285 פקס math @ jct . ac . il מר נתנאל אלטשולר, רכז לב ד"ר שלומית רכס, רכזת טל ד"ר דניאלה שנפס רכזת לוסטיג ד"ר אופיר נווה רכז מבח"ר בנים אנגלית גב' אלישבע גורדון ראש המחלקה לב טל מח"ר טל-תבונה מבח"ר (נשים) גב' שרה סונדרס טל' /פקס 02-6751026 english @ jct . ac . il גב' ברכה לנג רכזת מבח"ר נשים המרכז האקדמי לב לשירותך

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=