המרכז האקדמי לב - עלון מידע תשפ"ב | 2021-22

20 הפקולטות, המחלקות והחוגים האקדמיים במרכז האקדמי לב פקולטה חוג ראש חוג קמפוס/תכנית מזכירות החוג טלפון/ פקס/ דוא"ל הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב פרופ' יעקוב הכהן- קרנר דיקן גב' ענתבן חמו מזכירת הפקולטה 02-6751257 טל 02-6751275 פקס anat @ jct . ac . il פיסיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו B.Sc. -אופטיקה פרופ' יואל אריאלי, ראש החוג לב גב' אושרית ימיני 02-6751131 ' טל 02-6751045 פקס physics @ jct . ac . il פיסיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו M.Sc. -אופטיקה פרופ' יצחק לייכטר, ראש החוג הנדסת חשמל ואלקטרוניקה B.Sc. פרופ' שלמה אנגלברג, ראש החוג גב' ענת בן חמו 02-6751257 טל 02-6751275 פקס electronics @ jct . ac . i מר יוסי גולובצ'יוב, רכז החוג הנדסת תוכנה B.Sc. מדעי המחשב B.Sc. פרופ' דן בוכניק, ראש המחלקה לב, טל, לוסטיג מח"ר טל-תבונה גב' אסתר קליין 02-6751294 ' טל 02-6751046 פקס compsci @ jct . ac . il ד"ר מוטי רייף ראש החוג להנדסת תוכנה סגן ראש מחלקה מכון לב גב' חנה קליין ד"ר אריה טייטלבאום, רכז החוג למחשבים לוסטיג 02-6751294 ' טל 02-6751046 פקס compsci @ jct . ac . il ד"ר עזריאל היומן רכז החוג למדעי המחשב מבח"ר 02-6751294 ' טל 02-6751046 פקס compsci @ jct . ac . il ד"ר תרצה הרסט רכזת החוג למחשבים טל, מח"ר טל-תבונה גב' פריבה ניומן- בקמפוס טל 02-6547244 ' טל 02-6547246 פקס newman @ jct . ac . il הנדסת תעשיה וניהול B.Sc. ד"ר דוד קאופמן, ראש החוג לב גב' מזל צ'ונה 02-6751208 טל 02-6751117 פקס tasia @ jct . ac . il טל גב' פריבה ניומן 02-6547244 טל 02-6547246 פקס newman @ jct . ac . il פקולטה חוג ראש חוג קמפוס/תכנית מזכירות החוג טלפון/ פקס/ דוא"ל הפקולטה לניהול גב' שרית שחור מזכירת הפקולטה ושנת השלמה 02-6751066 טל 02-6751108 פקס sshachor@ jct.ac.il חשבונאות ומערכות מידע B.A . רו"ח שרון ניצן ראש החוג לב גב' דליה גרינשפן מזכירת החוג 02-6751283 ' טל 02-6751108 פקס accounting @ jct . ac . il רו"ח אוריאל נוימן- רכז החוג לב, לוסטיג רו"ח שרון ניצן - ראש החוג טל, מח"ר טל-תבונה גב' מיכל רחימי בקמפוס טל 02-6547241 ' טל mrachimi @ jct . ac . il מנהל עסקים B.A . ד"ר יוסף טובול ראש החוג לב, לוסטיג גב' תמר יהלום 02-6751006 ' טל 02-6751108 פקס nihul @ jct . ac . il ד"ר יריב ולצמן - רכז חוג לוסטיג 02-6751006 ' טל 02-6751108 פקס nihul @ jct . ac . il גב' אודליה עוזרי - רכזת חוג טל, מח"רטל -תבונה גב' מיכל רחימי 02-6547241 ' טל mrachimi @ jct . ac . il M.Sc כריית מידע . פרופ' אלן שטולמן - ראש החוג לב, טל שרית שחור 02-6751066 ' טל 02-6751108 פקס datamining @ jct . ac . il ד"ר אריאלה ריכרדסון - ראש החוג המרכז האקדמי לב לשירותך

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=